Odpowiedzi

2010-03-05T17:33:33+01:00
R=3cm
H=4cm
to l=5cm (tw.Pit.)

Pc=Pp+pb
Pc=pi r kw+ pi r*l
Pc=9pi + 15pi
Pc=24pi cm kw

V=1/3 Pp*H
V=1/3 9 pi * 4
V=12 pi cm sześciennych
2010-03-05T17:33:52+01:00
Pk=πr²
Pk=π*3²
Pk=9π(cm²)

l=√4²+3²=√16+9=√25=5(cm)

Ppb=πrl
Ppb=π*3*5=15π(cm²)

Pc=Pk+Ppb
Pc=9π+15π=24π(cm²)

Vst=⅓πrl
Vst=⅓π*3*5=⅓*15π=5π(cm³)

r- promień
l-tworząca stożka
1 1 1