1.Skrzyżowano groch o kwiatach czerwonych z grochem o kwiatach białych. Z krzyżówki tej otrzymano potomstwo, którego rozszczepienie fenotypów barwy kwiatów czerwonych do białych wyniosło 1:1. Barwa czerwona jest cechą dominująca. Zaznacz genotyp rodziców
a) AA x aa
b) Aa x aa
c) Aa x Aa
d) AA x Aa

2.Wskarz szereg, w którym wymieniono cechy kodu genetycznego:
a) uniwersalny, trójkowy, jednoznaczny, niedegenerowany, zachodzący, bezbrzecinkowy
b) uniwersalny, trójkowy, jednoznaczny, niedegenerowany, niezachodzący, bezprzecinkowy
c) uniwersalny, trójkowy, jednoznaczny, zdegenerowany, niezachodzącu, bezprzecinkowy
d) uniwersalny, trójkowy, nijednoznaczny, zdegenerowany, zachodzący, bezprzecinkowy

3. Zaznacz prawidłowo dobrane pary komplementarnych zasad azotowych występujących w dwucieniowych fragmętach cząsteczki RNA:
a) adenina - guanina, cytozyna - tymina
b) adenina - tymina, cytozyna - guanina
c) adenina - guanina, cytozyna - uracyl
d) adenina - uracyl, cytozyna - guanina

4. Zaznacz zestaw zawierający choroby człowieka wywołane przez mutacje genowe:
a) fenyloketonuria, anemia sierpowata, mukowiscydoza
b) toksoplazma, mukowiscydoza, anemia sierpowata
c) fenyloketonuria, toksoplazma, choroba Creutzfelda-Jacoba
d) mukowiscydoza, choroba Creutzfelda-Jacoba, anemia sierpowata

3

Odpowiedzi

2010-03-05T17:29:17+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T17:30:22+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:33:39+01:00