Przeczytaj uważnie nzadania oznaczone literami A do H. Oceń które z nich w prawdziwy sposób opsują życie i pracę ludzi w sawannie afrykańskiej, a które
są fałszywe. Wpisz odpowiednie litery do ZDANIA PRAWDZIWEGO i ZDANIA FAŁSZYWEGO.

A) strefa sawann afrykanskich jest dość gęsto zaludniona.
B) pasterze Sahelu wraz ze swoimi stadami bydła, wowiec i kóz prowadzą wędrowny tryb życia.
C) najcześciej uprawiane na sawannach zboża to proso o kukurydza
D) duże dochody przynoszą mieszkańcom sawann plantacje kawy,herbaty,bannanów
E) długotrwałe susze w Sahelu brak żywności ,wody,paszy dla zwierząt sa przyczyną biedy , niedożywiania i dużej śmiertelnoiści wsród ludzi i zwierząt
F) klimat Sahelu sprzyja uprawom ziemi
G) strefa sawann afrykańskich jest bardzo słabo zaludniona
H) tradycyjnym zajęciem mieszkańców sawann jewst rolnictwo i pasterstwo.

ZDANIA PRAWDZIWE


ZDANIA FAŁSZYWE

2

Odpowiedzi

2010-03-05T17:37:27+01:00
A.fałsz
B.FAŁSZ
C.PRAWDA
D.FAŁSZ
E.PRAWDA
F.FAŁSZ
G.PRAWDA
H.FAŁSZ
23 2 23
2010-03-05T18:31:01+01:00
Zdania prawdziwe:
C, E, G,
Zdania fałszywe:
A, B, D, F, H.
20 2 20