Aby obliczyć ,ile przekątnych posiada wielokąt należy pomnożyć liczbę jego boków przez liczbę 3 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego ,ile przekątnych ma wielokąt o n bokach
b) oblicz ile przekątnych ma trzydziestokąt

2

Odpowiedzi

2010-03-05T17:38:16+01:00
2010-03-05T17:40:28+01:00
A) [n * (n-3)] : 2
b) [30* (30 - 3)] :2 = [30 * 27] :2 = 810 : 2 = =405