2.Wykonaj polecenia dotyczące Australii .

a.) Korzystając z danych liczbowych , oblicz średnią gęstość zaludnienia kontynentu. Wynik podaj z dokładnością do 1 osoby/km [kwadratowy] .

Powierzchnia : 7686,8 tys km [kwadratowych]

Liczba ludności : 20,2 mln. osób

Obliczenia..........
Odp................

c.) Scharakteryzuj krótko rozmieszczenie ludności na obszarze Australii.

pliiis .

jak ktoś ma ćwiczenia do gegry Planeta Nowa Gimnazjum 2 kl.

jest to str. 45/2.

DAJE NAAAJ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Zad. 2
a) obliczenia: ludność÷powierzchnia=gęstość zaludnienia
20200000÷7686800≈3
Odp.: Średnia gęstość zaludnienia Australii wynosi 3 osoby/km².

c) Większość mieszkańców Australii skupiona jest na wybrzeżu południowo-wschodnim, gdyż występują tam najkorzystniejsze warunki. Natomiast wnętrze kontynentu jest niemal bezludne.
178 4 178