Ciało zsuwa się ruchem jednostajnym po ruwni pochyłej nachylonej do poziomu pod kątem alfa=30 stopni. oblicz współczynnik tarcia kinetycznego f

wraz z przekształceniem wzoru i napisaniem jak to sie rozwiązał po koleji wytłumaczone

dzięki z góry

1

Odpowiedzi

2010-03-05T17:56:01+01:00
Ciało zsuwa się ruchem jednostajnym zatem siła tarcia równoważy składową siły ciężkości (siłę zciągającą) (gdy siły się równoważą mamy ruch jednostajny prostoliniowy - I zasada dynamiki)
Siła tarcia Ft=kmgcos(alfa) gdzie mgcos(alfa) - siła nacisku na równię
składowa siły ciężkości Fg= mgsin(alfa)
Fg=Ft
mgsin(alfa)=kmgcos(alfa) mg się skraca
sin(alfa)=kcos(alfa)
k=sin(alfa)/cos(alfa) = tg(alfa) = tg(30) = pierwiastek z(3) /3