Trzeba mi odpowiedzieć na te punkty
PJEZIERZE LITEWSKIE
1.położenie
2.ukształtowanie
3.rzeki i jeziora
4.gleby
5.lesistość
6.surowce mineralne
7.gałęzie przemysłu
8.miasta
9.rolnictwo (yprawy, hodowla)
10.okres wegetacyjny
11.parki narodowe
12.walory turystyczne

2

Odpowiedzi

2010-03-05T17:54:48+01:00
PJEZIERZE LITEWSKIE
1.położenie - region geograficzny na pograniczu Litwy, Rosji, Białorusi i Polski (jej południowo-zachodni skraj, polska część Pojezierza Litewskiego nosi też nazwę Pojezierza Suwalskiego),
2.ukształtowanie- Powierzchnia terenu jest urozmaicona, a najwyższe wzniesienie stanowi Rowelska Góra (298 m n.p.m.),
3.rzeki i jeziora- liczne jeziora i rzeki, najdłuższa rzeka Niemen Do największych jezior regionu należą: Wigry, Gaładuś, Pomorze, Szelment Wielki, Serwy, Rospuda i Hańcza.
4.gleby - torfowiska, bagniska, rozlegle pola piasków sandrowych
5.lesistość - jest znacznie zalesione
6.surowce mineralne
7.gałęzie przemysłu- słabo rozwinięty - brak przmysłu ciężkiego,
8.miasta
9.rolnictwo (yprawy, hodowla)
10.okres wegetacyjny- którki
11.parki narodowe- puszcza romincka,
12.walory turystyczne - bardzo dobzre rozwinięty terren turystycznie, wiele ciekawych form polodowcowcyh np. drumliny, sandry, kemy, ozy pradoliny itd
Najlepsza Odpowiedź!
  • Sasz
  • Rozwiązujący
2010-03-05T18:00:41+01:00
PJEZIERZE LITEWSKIE
1.położenie
egion geograficzny na pograniczu Litwy, Rosji, Białorusi i Polski (jej południowo-zachodni skraj, polska część Pojezierza Litewskiego nosi też nazwę Pojezierza Suwalskiego)
2.ukształtowanie
nizinne
3.rzeki i jeziora
występują tu liczne jeziora i rzeki, najdłuższa rzeka Niemen
4.gleby
ubogie gleby piaszczyste
5.lesistość
pojezierze jest znacznie zalesione

6.surowce mineralne
brak własnych surowców mineralnych
7.gałęzie przemysłu
olniczo-przemysłowy, z wzrastającym udziałem usług, m.in. handlu i turystyki.
8.miasta
wiekszosc tego pojezierza to miaste male
9.rolnictwo (yprawy, hodowla)
10.okres wegetacyjny
180-190 dni
11.parki narodowe
Wigierski Park Narodowy
12.walory turystyczne
Sporty wodne, żeglarstwo,
1 5 1