1.Ciśnienie wiatru na żagiel łodzi wynosi 200Pa . Ile wynosi siła tarcia wiatru na żagiel jeśli powierzchnia żagla wynosi 6m (kwadratowych).?
2. Jakie ciśnienie wywiera na ziemię chłopiec o masie 48 kg jeżeli powierzchnia buta tego chłopca wynosi 120 cm(kwadratowych).?
3. Ciśnienie wywierane przez odważnik na stół wynosi 2000Pa jaką powierzchnią naciska odważnik na stół jeżeli siła parcia ma wartość 2N.?

Pliss .. ja tego nie rozumiem... ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T18:51:30+01:00
To nie jest takie trudne, w każdym z zadań chodzi o przekształcenie wzoru na siłę parcia:
1) Dane:
P (ciśnienie)-200 Pa
s(powierzchnia żagla)-6 m²
szukane:
Fp(siła parcia)-?
Wzór na siłę parcia:
Fp= P × s
Fp= 200 Pa × 6m²= 1200 N
Jeszcze jednostki:
1 Pa= kg/m × s²
1N= kg × m/s²
gdybyś podstawiła kg/m × s² za Pa ,otrzymasz wynik w kg × m/s² czyli Niutonach
Odp.: Siła parcia na żagiel wynosi 1200 N.

2) Dane:
m(masa chłopca)- 48 kg
g (przyciąganie ziemskie)- 10m/s²
s (powierzchnia buta)- 120cm²= 0,012 m²
Szukane:
P(ciśnienie)-?
Przekształcam wzór na siłę parcia:
Fp= P × s / : s(obie strony równania dzielimy przez s)
P= Fp : s , a siła to F= m × g ,podstawiamy ten wzór za Fp
P= m × g : s
P= 48kg × 10m/s² : 0,012 m² =40 000 Pa
Chłopiec wywiera na ziemię ciśnienie wynoszące 40 000 Pa

3) Dane:
P(ciśnienie)-200Pa = 200 kg/m × s²
Fp (siła parcia)- 2 N =2 kg × m/s²
Szukane:
s(powierzchnia)-?
Przekształcam wzór na siłę parcia:
Fp= P × s / : P (obie strony równania dzielimy przez P)
s= Fp : P
s= 2 kg × m/s² : 200 kg/m × s²
s= 0,01m²= 100cm²
Pole uciskanej powierzchni wynosi 100cm²

5 4 5