Oblicz watość przyśpieszenia z którym porusza się po poziomym podłożu klocek o masie 2 kg jeśli działa na niego równolegle do podłoża siła o wartości 10 N (niutonów) a współczynnik tarcia jest równy 0,1 co będzie się działo z tym klockiem jeśli będziemy go pchać równolegle do podłoża siłą o wartości 1,5 N (NIUTONA) ?
WRAZ Z PRZEKSZTAŁCENIEM WZORU

1

Odpowiedzi

2010-03-05T18:06:59+01:00
Z II zasady dynamiki
siła nacisku Fn=kmg k =0,1
działająca siła F1=10 N
zatem wypadkowa tych sił nadaje ciału przyspieszenie a=?
F1-kmg=ma
10N - 0,1*2*9,81 = 2*a * - razy
10N-1,962=2*a
8,038 = 2*a
a=8,038/2=4,019 m/s2
jeśli będziemy działać siła 1,5 N to jak widać z obliczeń siła tarcia 1,962 N jest większa od działającej siły (siły z jaką pchamy) zatem klocek nie będzie się poruszał
4 4 4