Zad.1.
Suma dwóch liczb wynosi 29.Jedna z tych liczb jest o 5 większa od drugiej .Iloczyn tych liczb wynosi:
A.200
B.12
C.204
D.209

Zad.2.
Lody z bitą śmietaną i rodzynkami kosztują 11 zł.Lody są 2 razy droższe od bitej śmietany i o 5 zł droższe od rodzynek.Cenę lodów(bez bitej śmietany i rodzynek) otrzymamy po rozwiązaniu równania:
A.t+2t+t-5=11
B.t+½t+t+5=11
C.t+½t+½t-5=11
D.t+½t+t-5=11

Zad.3.
Pan Wojtek jest teraz 2 razy starszy od syna.18 lat temu był od niego starszy 3 razy.Wynika z tego że:
A.Pan Wojtek jest o 18 lat starszy od syna.
B.Syn pana Wojtka już od18 lat jest pełnoletni.
C.Pan Wojtek 18 lat temu obchodził pięćdziesiąte urodziny.
D.Syna pana Wojtka jest uczniem szkoły podstawowej.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:58:44+01:00
2010-03-05T18:02:27+01:00
Zad.1. C.204
29=a + a+5
24=2a
12=a

12+5=17
17*12=204

Zad.2 D.t+½t+t-5=11

Zad.3. B.Syn pana Wojtka już od18 lat jest pełnoletni.
2010-03-05T18:17:43+01:00
Zad 1.
9-5 = 24
24:2=12
12+5=17
jedna liczba to 12 a druga 17 wiec iloczyn 12x17=204

zad 2.
D

zad 3.
B