Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T17:53:27+01:00
Rusinów, Białorusinów, Litwinów oraz Łotyszy, Niemców, Żydów, Tatarów, Karaimów, Ormian, Wołosów oraz Cygan
2 5 2
2010-03-05T18:02:21+01:00
Możemy wyróżnić 11 narodowości zamieszkujących Rzeczpospolitą w XVI w. i podzielić je na 2 grupy: autochtonów i napływowców. Do tej pierwszej zaliczymy Rusinów, Białorusinów, Litwinów oraz Łotyszy, natomiast do drugiej grupy: Niemców, Żydów, Tatarów, Karaimów, Ormian, Wołosów oraz Cygan. Inną jeszcze grupę stanowili ludzie napływający do Polski czasowo (jak Szkoci), potem jednak wracający do swej ojczyzny, jak i narodowości osiedlające się w Polsce i stopniowo zatracające swój język (jak np. Holendrzy).
1 4 1