1. próba kontrolna -
2. wykreśl wyrazy tak ,aby powstały zdania prawdziwe.

Wszystkie organizmy są zbudowane z tkanek/komórek.Proces uwalniania z pokarmu energii nazywamy odżywianiem/oddychaniem.Rozmnażanie polega na zmianie wielkości organizmów/zwiększaniu liczby organizmów

3. Podkreśl nazwę organelli komórkowej, której dotyczy poniższy opis.
To pęcherzyki , które zawierają miedzy innymi wodę i zbędne substancje. W zależności od rodzaju , komórki różnią się ich liczbą . U roślin jedna organella leży w centralnej części komórki, u zwierząt znajduje się kilka mniejszych .

A. Chloroplast
B.Mitochondrium
C. siateczka śródplazmatyczna.
D. Wodniczka

4.Zaznacz nazwę królestwa , którego dotyczy poniższy opis.
Organizmy jedno i wielokomórkowe, których komórki zawierają najczęściej jedno jądro komórkowe i chitynową ścianę. W ich komórkach nie zachodzi fotosynteza

A. Królestwo Bakterii
B. Królestwo Grzybów
C. Królestwo Roślin
D.Królestwo Zwierząt

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T16:18:04+02:00
1. proba kontrolna-przeprowadzamy ja aby uzyskac wiarygodny wynik doswiadczenia
2.komorek,oddychaniem,zwiekszeniu
3.wodniczka
4. krolestwo grzybow
11 4 11
2009-10-21T16:19:42+02:00
2. Trzeba wykreślic:
tkanek, oddychaniem, zmianie wielkości organizmów

3. wodniczka

4. Królestwo Bakterii
8 3 8