Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji f.
a) Oblicz wartość wyrażenia (-3) do potęgi f(2).
b) Podaj zbiór wartości funkcji h(x) = f(x) +2010.

Proszę o rozwiązanie z komentarzem... Kompletnie nie wiem jak to zacząć. Rysunek w załączniku.

1

Odpowiedzi

2010-03-05T18:08:00+01:00
F(2)=-2 - odczytujesz z wykresu y dla x=2

(-3)⁻²=9⁻¹=1/9

b) ZW funkcji f ZW=<-2,3>
ale nasz wykres przesuwamy o 2010 w górę, więc zbir wartości będzie następujący
ZW=<-2+2010; 3+2010>=<2008;2013>
8 3 8