Cześć!!!:)Potrzebuję zadanie z matmy na już !!:) krzyżówka z obliczeniami :)

Zad.1.Oblicz.
a).15% liczby 75
b).28% liczby 450
c).36% liczby 60
d).52% liczby 105

Zad.2.Znajdź lixzbę jeżeli jej:

a).4% to 20: 1% tej liczby to 20:4=
więc 100% tej liczby to ....x100=.........
b).12% to 36: 1%tej liczby to 36:12=.........
więc 100% tej liczby to .......x100=........
c).26% to 13: 1% tej liczby to 13: ........=........
więc 100% tej liczby to ........x.....=..........
d).9% to 63 1% tej liczby to ......... : .........=...............
więc 100% tej liczby to .......................................
Zad.3.Rozwiąż krzyżówkę:
Poziomo:
1.60% liczby 440
3.15% tej liczby to 6
4.5% liczby 420
6.75% tej liczby wynosi 40,5
8.tyle procent liczby to jej 1/5
9.9% liczby 9500

Pionowo:
1.40% tej liczby to 8
2.15% liczby 280
3.90% liczby 450
5.tyle procent to cała liczba
7.25% tej liczby wynosi 12
8.tyle procent liczby to inaczej jej ćwiartka

Pierwszym osobom dam naj:)

3

Odpowiedzi

2010-03-05T18:16:51+01:00
0,15 x 75= 11,25
0,28 x 450= 126
0,36 x 60= 21,6
0,52 x 105=54,6
8: 0,40= 20
0,15 x 280=42
0,90 x 450=405
100 procent
12: 0,25=48
25procent
0,60 x 440=264
6:0,15=40
0,5 x 420=210
40,5: 0,75=54
20 procent
0,9 x 9500=8550
mam nadzieję, że się połapiesz;)
1 5 1
2010-03-05T18:19:38+01:00
Zad.1.
a) 11,25
b) 202,5
c)21,6
d)0.78

Zad.2.
a)
1%-5
1005-500
b)
1%-3
100%-300
c)
1%-0,5
100%-50
d)1%-7
100%-700
Zad.3
a)264
b)2,5
c)21
d)16,(6)
e)20
f)855
2010-03-05T18:34:04+01:00
Zad.1.Oblicz.
a).15% liczby 75=0,15 x 75= 11,25
b).28% liczby 450=0,28 x 450= 126
c).36% liczby 60=0,36 x 60= 21,6
d).52% liczby 105=0,52 x 105=54,6

Zad.2.Znajdź lixzbę jeżeli jej:

a).4% to 20: 1% tej liczby to 20:4=

20 - 4%
x - 1%
4x=20% /:4
x=5
więc 100% tej liczby to .5...x100=..500.......
b).12% to 36: 1%tej liczby to 36:12=.3......
więc 100% tej liczby to ....3...x100=...300.....
c).26% to 13: 1% tej liczby to 13: .26.......=..0,5......
więc 100% tej liczby to .....0,5...x.100....=...50.......
d).9% to 63 1% tej liczby to .63........ : ...9......=..7.............
więc 100% tej liczby to ....7.x.100=700.................................
Zad.3.Rozwiąż krzyżówkę:
Poziomo:
1.60% liczby 440=440×60%=264
3.15% tej liczby to 6

6 -15%
x - 100%
15x=600 /:15
x=40

4.5% liczby 420=420×5%=21

6.75% tej liczby wynosi 40,5

40,5 - 75%
x - 100%
75x= 4050 / :75
x=54

8.tyle procent liczby to jej 1/5=20%
9.9% liczby 9500=9500×9%=855

Pionowo:
1.40% tej liczby to 8

8 - 40%
x - 100%
40x=800 /:40
x=20
2.15% liczby 280=280×15%=42
3.90% liczby 450

450 - 90%
x - 100%
90x=45000 /:90
x= 500

5.tyle procent to cała liczba = 100%
7.25% tej liczby wynosi 12

12 - 25%
x - 100%
25x= 1200 /:25
x= 48

8.tyle procent liczby to inaczej jej ćwiartka
¼=25%
1 5 1