Cześć!!!:)Potrzebuję zadanie z matmy na już !!:) krzyżówka z obliczeniami :)

Zad.1.Oblicz.
a).15% liczby 75
b).28% liczby 450
c).36% liczby 60
d).52% liczby 105

Zad.2.Znajdź lixzbę jeżeli jej:

a).4% to 20: 1% tej liczby to 20:4=
więc 100% tej liczby to ....x100=.........
b).12% to 36: 1%tej liczby to 36:12=.........
więc 100% tej liczby to .......x100=........
c).26% to 13: 1% tej liczby to 13: ........=........
więc 100% tej liczby to ........x.....=..........
d).9% to 63 1% tej liczby to ......... : .........=...............
więc 100% tej liczby to .......................................
Zad.3.Rozwiąż krzyżówkę:
Poziomo:
1.60% liczby 440
3.15% tej liczby to 6
4.5% liczby 420
6.75% tej liczby wynosi 40,5
8.tyle procent liczby to jej 1/5
9.9% liczby 9500

Pionowo:
1.40% tej liczby to 8
2.15% liczby 280
3.90% liczby 450
5.tyle procent to cała liczba
7.25% tej liczby wynosi 12
8.tyle procent liczby to inaczej jej ćwiartka

Pierwszym osobom dam naj:)

2

Odpowiedzi

2010-03-05T18:16:14+01:00
1
11.25
126
21.6
54.6
2
a).4% to 20: 1% tej liczby to 20:4=5
więc 100% tej liczby to 500
b).12% to 36: 1%tej liczby to 36:12=3
więc 100% tej liczby to 300
c).26% to 13: 1% tej liczby to 26:13=2
więc 100% tej liczby to 200
d).9% to 63 1% tej liczby to 63;9=7
więc 100% tej liczby to 700Poziomo:
1.60% liczby 440=264
3.15% tej liczby to 6=40
4.5% liczby 420=210
6.75% tej liczby wynosi 40,5=54
8.tyle procent liczby to jej 1/5
9.9% liczby 9500=8 550

Pionowo:
1.40% tej liczby to 8=20
2.15% liczby 280=42
3.90% liczby 450=405
5.tyle procent to cała liczba
7.25% tej liczby wynosi 12=48
8.tyle procent liczby to inaczej jej ćwiartka 25%
2010-03-05T18:52:36+01:00