Przetłumaczcie please :
Raining fish and froges:
Some years ago,100 sardines feel on the town of Ipswich,Australia.Fish,frogs and other small animals often fall from the sky.Small tornadoes lift them into the air can carry them hunderds of kilometers
Great balls of ice :
This hailstone fell onto a car in Texas,USA.The surprised driver crashed into a tree.In some countries hailstones often damage homes and cars.
Super nose:
When an avalanche hit snowboarder Frank Hanson it buried him under three meters of snow.Nut he was only trapped for three minutes before a rescue dog found him,using his nose. Frank was lucky every year 50 people lose their lives in avalanches.
Flood disaster:
Non-stop storms flooded Pakistan in December 1999 Durning the storms,water rose three meters in five days.The floods destroyed or damaged more than 400,000 houses.

Za wszelkie literówki sory.


2

Odpowiedzi

2009-10-21T17:22:15+02:00
Raining ryb i Froges: <-- Nie wiem co to znaczy
Kilka lat temu, 100 sardynki czuje się w mieście Ipswich, Australia.Ryb, żab i innych małych zwierząt często nie z nieba.małe tornada Wznosimy je do powietrza mogą przenosić je sto kilometrów
Świetne piłki zlodu:
Spadły na samochód w Teksasie, USA. Zaskoczony kierowca uderzył w drzewo. W niektórych krajach grad często uszkadza domy i samochody.
Super nos:
Lawina uderzyła snowboardzistów. Frank Hanson pochowany był pod trzema metrami śniegu.
Nut był tylko uwięziony na trzy minuty przed tym jak pies ratowniczy znalazł go, używając swojego nosa. Frank miał szczęście co roku 50 osób traci życie w lawinach.
Powódź:
Non-stop burze, zalanie Pakistanu w grudniu 1999 Durning (a to albo nazwa miasta albo ty źle napisałeś(łas) ^^) burze, powódź zniszczyła lub uszkodziła ponad 400.000 domów
2009-10-21T17:25:55+02:00
Spadające ryby i żaby:
Kilka lat temu, 100 sardynki czują się w mieście Ipswich, Australia. Ryby, żaby i inne małe zwierzęta często spadały z nieba.Małe tornada znosiły je do powietrza mogąc przenosić je setki kilometrów
Świetne kulki lodu:
To hailstone spadł na samochód w Teksasie, USA.Zaskoczony kierowca uderzył w drzewo.W niektórych krajach grad często uszkadza domy i samochody.
Super nos:
Gdy lawina uderzyła snowboardzistę Frank Hanson że zasypało go trzy metry śniegu.Nut był tylko uwięziony na trzy minuty przed tym jak pies ratowniczy znalazł go, używając swojego nosa. Frank miał szczęście co roku 50 osób traci życie w lawinach.
Powódź:
Non-stop burze zalewały Pakistan w grudniu 1999. Podczas burzy, wody podniosły się trzy metry w pięć dni. Powodzie, zniszczenia lub uszkodzenia ponad 400.000 domów.