Długość boku trójkąta jest równa 9 cm , a wysokość prowadzona na ten bok ma 6 cm.Oblicz długość odcinka równoległego do danego boku trójkąta oddalonego od niego o 2 cm , którego końce leżą na pozostałych bokach trójkąta.Proszę o rozwiązanie !!!
Z góry dzięki

1

Odpowiedzi

2010-03-05T18:16:27+01:00
9² + 6² = x²
81 + 36 = x²
117 = x² / √
x= √117