Zad1.
Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki. Wśród pozostałych sześciu słuchaczy pięć osób czyta książkę i tylko jedna studentka pilnie notuje. Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?
Odp. 36 słuchaczy.
- Jest to zadanie z wyrażeń algebraicznych prosze o rozwiązanie tego zadania ( wynik macie podany, sprawdzilam w odpowiedziach na koncu podrecznika).

Zad.2
Hrabia Barszczyk wezwał swoich poddanych do zbierania grzybów.
Za każdy przyniesiony grzyb jadalny płacił talara, ale za każdy grzyb trujący odebrał 3 talary.
Antek przyniosł 50grzybów i zarobił 18talarów. Ile zebrał grzybów jadalnych, a ile trujących?
Odp. 42 grzyby jadalne i 8grzybów trujących.
- Jest to zadanie z wyrażeń algebraicznych prosze o rozwiązanie tego zadania ( wynik macie podany, sprawdzilam w odpowiedziach na koncu podrecznika).

Zad.3
Szymon zdobył 54punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymywał 5 punktów, a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2punkty. Ile zadań rozwiązał prawidłowo?
Odp. 12 zadań.
- Jest to zadanie z wyrażeń algebraicznych prosze o rozwiązanie tego zadania ( wynik macie podany, sprawdzilam w odpowiedziach na koncu podrecznika).

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T18:30:26+01:00
Zad 1)
Szukane:
Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie?
Rozwiązanie:
½ drzemie
⅓ rozwiązuje krzyżówki
⅓ +½ = ⅚
Pozostaje 6 uczniów
6/6 -⅚ = 1/6
1/6 = 6 studentów
6 * 6 = 36
Odp. Na tym wykładzie jest 36 studentów.
Zad 3)
Dane:
15 - wszystkie zadania
x - ilość poprawnych odpowiedzi
15 - x - ilość błędnych odpowiedzi
Szukane:
Ile zadań rozwiązał prawidłowo?
Rozwiązanie
5x - 2(15 - x) = 54
5x - 30 - 2x = 54
5x + 2x = 54 + 30
7x = 84/: 7
x = 12
Odp: Szymon rozwiązał 12 zadań prawidłowo.