Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na polski i poprawienia błędów które mogłem napisać pisząc po angielsku.

My dog's name is Joe. He is four yeas old and he has a ginger fur. He likes long walk with me and her favourite snack is a sosuage but he likes also pedegree food. He is a very clever and happy dog. He does not bark on people but when I was in a danger he would protect me without thinking.He eats bones and he likes play a ball. I love her very much and in the future I would like to have dog too.

3

Odpowiedzi

2010-03-05T18:27:25+01:00
Mój pies ma na imię Joe. On ma cztery lata i ma rude futro. Lubi długo chodzić ze mną, a jego ulubioną przekąską jest kiełbaska ale lubi również różnorodną żywności. On jest bardzo mądrym i szczęśliwym psem. Nie szczeka na ludzi, ale kiedy byłem w niebezpieczeństwie zawsze mnie chronił bez wahania.On zjada kości i lubi grać w piłkę. Kocham go bardzo i w przyszłości chciałbym mieć psa też.
2010-03-05T18:34:57+01:00
Mój pies wabi się Joe. Ma cztery lata i ma rudą sierść. Lubi długie spacery ze mną a jego ulubioną przekąską są kiełbaski, ale lubi także karmę Pedigree. Jest to bardzo zdolny i szczęśliwy pies. Nie szczeka na ludzi, ale gdy jestem w niebezpieczeństwie, mógłby mnie ochronić bez chwili zastanowienia. Jada kości i lubi bawić się piłką. Bardzo go lubię i, w przyszłości, też chciałbym mieć psa.

P.S.
yeas - years
walk - walks
ustal czy to pies czy suka (pisz cały czas she albo he)
sosuage - sausage (lepiej jakbyś napisał: Her favourite snacks are sausages)
does not - doesn't
jak opisujesz, to lepiej: when I am in danger
2010-03-05T18:35:34+01:00
Mój pies wabi się Joe. Ma cztery lata i rude futro. Lubi długie spacery a jego ulubioną przekąską jest kiełbaska, lubi także jedzenie pedegree. Jest bardzo mądrym i szczęśliwym psem. Nie szczeka na ludzi, gdybym jednak był w niebezpieczeństwie, broniłby mnie bez namysłu. Je kości i lubi grać w piłkę. Bardzo go kocham i w przyszłości także chciałbym mieć psa.

My dog's name is Joe. He is four YEARS old and he has a ginger fur. He likes long WALKS with me and HIS favourite snack is a SAUSAGE but he likes also pedegree food. He is a very clever and happy dog. He does not bark on people but when I was in a danger he would protect me without thinking.He eats bones and he likes TO play/PLAYING a ball. I love HIM very much and in the future I would like to have A dog too.