Odpowiedzi

2009-10-23T20:46:17+02:00
Cosα=a/c
84/85=a/c
a=84/85c podstawa trójkąta
P=½ab b jest przyprostokątną i jednocześnie wysokością trójkąta
136,5 =½×84/85c×b
c²=a²+b² twierdzenie Pitagorasa
c²=(84/85c)²+b²
b=13/85c
136,5 =½×84/85c×13/85c
c=42,5cm
a=42cm
b=6,5cm
71 4 71