Oblicz watość przyśpieszenia z którym porusza się po poziomym podłożu klocek o masie 2 kg jeśli działa
na niego równolegle do podłoża siła o wartości 10 N (niutonów) a współczynnik tarcia jest równy 0,1 co będzie się działo z tym klockiem jeśli będziemy go pchać równolegle do podłoża siłą o wartości 1,5 N (NIUTONA) ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T18:48:24+01:00
M = 2 kg
F = 10 N
f = 0,1
g = 10 m/s²

a = ?

a = Fw / m
Fw = F - T
T = f * m * g
Fw = F - (f * m * g)
a = [F - (f * m * g)] / m
a = [10 - (0,1 * 2 * 10)] / 2
a = 4 m/s²

T = 2 N
Jeżeli będziemy pchać ciało siłą o wartości 1,5 N, nie poruszy się ono, bowiem nie pokonamy siły tarcia.
4 5 4