Uzupełnij równania reakcji dysocjacji soli :

a) ZnCl2------>....+.... ///////// (tutaj 2 na dole)
b)....----->Al3+ + 3 NO3- /////// (tutaj 3 od Al na górze , dalej 3 na dole ,minus u góry)
c) (NH4)2S------> ....+.... ////// ( tutaj 4 i 2 na dole)
d) ....---->Cu2+ + SO4 2- ////// (tutaj 4 na dole ,a 2 z minusem u góry)
e)K2S----> .... + .... ////// ( 2 na dole)
f)....-----> 3 Na+ + PO4 3-

1

Odpowiedzi

2010-03-05T18:40:36+01:00
ZnCl2 ----> Zn2+ (2+ u góry) + 2 Cl- (minus u góry)
Al(NO3)3 (3 na dole) ------> Al 3+ + 3NO3-
(NH4)2S -----> 2NH4+ (4 na dole, + na górze) + S2-(2- na górze)
CuSO4 -----> Cu2+ + SO4 2-
K2S -----> 2K+ (+ na górze) + S2- (2- na górze)
Na3PO4 (3 i 4 na dole)-----> 3Na+ +PO4 3-

Pozdrawiam :)
6 4 6