Zapisz w postaci równian:

a) Liczba o 6 mniejsza od liczby x jest równa 71
b) O liczbie x, wiemy że po pomnożeniu jej przez 6 i dodaniu 5 otrzymujemy liczbę o 25 większą.
c) Iloczyn liczby 4 i liczby o 4 mniejszej od x jest równy liczbie przeciwnej do x.
d) Liczba x jest o 7 mniejsza od trzykrotności liczby x.
e) Liczba x ma tę samą własność, że po pomnożeniu jej przez 6 i odjęciu 90 otrzymamy liczbę o 50% większą od x.

1

Odpowiedzi

2010-03-05T18:39:58+01:00
A) x-6 = 71
b) 6x+5 = x + 25
c) 4(x-4) = -x
d) x+7 = 3*x
e) 6x - 90 = 1,5x