W podanych niżej związkach wyrazowych uzupełnij luki brakującymi literami "ę" "ą" lub połączeniami literowymi "en" "em" "on" "om"
-k...flikt mi...dzynarodowy
-oboj...tny k...sum...t
pi...ty k...fakcji
wykr...t k...binatora
okrągły kl...b
nast...pny eksperym...t
wyj...tkowy k...cert
przek...tan prostok..ta
elokw...tny kom...tator
wzgl...dny k...promis
dokum...talne zdj...cia
przewodnicz...cy dem...stracji
bezs...sowny argum..t

2

Odpowiedzi

2010-03-05T18:45:29+01:00
Konflikt Międzynarodowy
Obojętny konsument
Piąty konfakcji lub Pięty konfakcji, tutaj nie wiem ;p
Wykręt kombinatora
Okrągły klomb
Następny eksperyment
Wyjątkowy koncert
Przekątna prostokąta
Elokwentny komentator
Względny kompromis
Dokumentalne zdjęcia
Przewodniczący demonstracji
Bezsensowny argument

Pozdro ; *
1 5 1
2010-03-05T18:49:10+01:00
-konflikt międzynarodowy
-obojętny konsumentom, konsument , konsumentka
-piąty/pięty ... konfekcji ??
wykręt kombinatora
okrągły klomb
następny eksperyment
wyjątkowy koncert
przekątna prostokąta
elokwentny komentator
względny kompromis
dokumentalne zdjęcia
przewodniczący demonstracji
bezsensowny argument
2 3 2