1. promień kół autobusu jadącego z prędkościa 36km/h wynosi 40cm. w jakim czasie koła dokonają jednego obrotu wokół właśnej osi?

2. z jakiej wysoko9ści spadło swobodnie ciało jeżeli uzyskało prędkość końcową 40m/s?

3.z jaka prędkoscią początkową tzrba wyrzucić pionowo w górę kamień aby dotarł on na wysokość 20m?

4. swobodne spadanie ciała trwa 6s. z jakiej wysokości spada ciało i juaką osiąga prędkość tuz przy ziemi?

5. jaka prędkośc końcową uzyska ciało spadające swobodnie z wysokości 45m?

6.człowik znajdujący się w łodce rzuca kamień o masie 2kg z prędkościa 10m/s w tył nłodki. masa człowieka i łoki wynosi 100kg. z jaka prędkościa i w kitórąstronę popłynie łodka?

7.siła 5n jest przyłożona do ciała o masie 5kg w chwili gdy ciało znajduje sie w spoczynku. jaką drogę przebedzie to ciało w czasie 20s?

8.

1

Odpowiedzi

2010-03-06T00:39:58+01:00
1.
l=40cm*2π≈80cm*3,14=251,2cm

2,5cm – x
36000m – 60min
x=2,5*60/36000 (min)
x≈0,004min=0,24s

2.
(40m/s)²=2H*10m/s²
2H=1600m²/s² / 10m/s²
2H=160m
H=80m

3.
v²=H*2g
v²=20m*20m/s²
v=√400m²/s²
v=20m/s

4.
t²=2H/g
2H=36s²*10m/s²
2H=360m
H=180m

v²=H*2g
v²=180m*20m/s²
v=√3600m²/s²
v=60m/s

5.
v²=H*2g
v²=45m*20m/s²
v=√900m²/s²
v=30m/s

6.
2kg – 10m/s
100kg – x
2/100=x/10
x=2/100*10
x=0,2m/s

Łódka popłynie z prędkością 0,2m/s w przeciwną stronę (III ZDN).

7.
a=Fw/m
a=5n/5kg
a=1m/s²
s=at²/2=1m/s²*400s²/2=400m/2=200m