Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 336 cm² .Oblicz wysokość tego graniastosłupa, jeżeli pole powierzchni bocznej jest równe 264 cm².Podstawą graniastosłupa prostego o wysokości H=10cm jest trójkąt ABC, w którym /AC/=/BC/ i /AB/=8 cm.
Oblicz długość krawędzi AC, jeśli pole powierzchni bocznej graniastosłupa jest równe 200 cm² .Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 5cm , a krawęź boczna ma długość 8cm. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego graniastosłupa.


Proszę o chociaż jedno ... błagam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:57:41+01:00