Proszę aby wszystkie zadania były po kolei rozwiązane..
Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długość boku c to 90 % długości boku a. Długość boku d to 120 % długości boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T18:58:07+01:00
Pole prostokąta o bokach a i b wynosi:
P = a * b

Wiadomo, że:
c = 90% * a = 0,9 * a
d = 120% * b = 1,2 * b

Pole prostokąta o bokach c i d wynosi:
P = c * d = 0,9 * a * 1,2 * b = 1,08 * a * b

"Oblicz ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta c i d. "

(1,08 * a * b) / (a * b) * 100% = 1,08 * 100% = 108%

Odp. Pole prostokąta o bokach c i d stanowi 108% pola prostokąta o bokach a i b.
2010-03-05T19:07:34+01:00
Pole prostokąta P = a * b
P = a * b
Dane:
a = 0.9 *a b = 1,2 * b
c = 90% * d = 120% *
Pole prostokąta o bokach c i d :
P = c * d = 0,9 * a * 1,2 * b = 1,08 * a * b

Obliczenia:

(1,08 * a * b) / (a * b) * 100% = 1,08 * 100% = 108%

Odp. Pole prostokąta o bokach c i d stanowi 108% pola prostokąta o bokach a i b.