Odpowiedzi

2010-03-05T19:30:46+01:00
Podczas kongresu wiedeńskiego zniesiono Królestwo Warszawskie , natomiast jego terytorium podzielono na Wielkie Księstwo Poznańskie, Królestwo Polskie oraz Rzeczpospolitą Krakowską.Unieważniono granice ustalone przez Bonapartego,
wprowadzono zasadę równości europejskiej która polegała na równoważeniu się siły mocarstw, zasadę legitymizmu, która przywracała dawne dynastie i zasadę restauracji która przywracała przedrewolucyjne porządki te zasady miały uchroni Europę przed Francją.
1 5 1