Odpowiedzi

2010-03-05T19:03:22+01:00
Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne które zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami.
hałdy jest to forma ukształtowania powierzchni ziemi w postaci np. wysypisko.
smog to zanieczyszczone powietrze.
21 3 21
2010-03-05T19:20:23+01:00
KWAŚNE DESZCZE - są opadami atmosferycznymi o kwaśnym odczynie. Nie da się ich odróżnić od zwykłych opadów, jednak tworzą znaczne szkody w środowisku.
HAŁDY - wysypisko skały płonnej lub odpadów przem. (np. żużla) usuwanych z kopalni , huty lub innego zakładu przemysłowego.
SMOG - utrzymujące się nad terenami wielkich miast i okręgów przem. zanieczyszczenia powietrza atmosf.; smog tworzą zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przem., energ., silniki spalinowe pojazdów mech. itp) i produkty ich fotochem. i chem. przemian zachodzących w warunkach inwersji temperatury, podczas braku ruchów powietrza (przy bezwietrznej pogodzie); powstawaniu smogu sprzyja położenie zagrożonych nim obszarów w obniżeniach; rozróżnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny.
20 4 20