Bardzo potrzebne!POMOCY....Daję naj...:))
Krzyżówka;Renesans we Włoszech/Sztuka nowożytna...
1.kolebka włoskiego renesansu-9 liter
2.jeden z wielkiej trójki włoskich mistrzów-6 liter
3.inaczej odrodzenie-8 liter
4.nazwisko Michała Anioła-10 liter
5.główna cecha dzieł sztoki renesansowej-8 liter
6.idea przewodnia epoki odrodzenia-8 liter
7.znakomity włoski architekt-8 liter
8.genialny i wszechstronny twórca doby renesansu-8 liter
9.malarz wenecki-mistrz kolorów-6 liter
10.nowy typ budowli świeckiej-5 liter
11.dzieło architektoniczno-rzeźbiarskie upamiętniające zmarłego-8 liter
12.wieńczy Bazylikę św.Piotra w Rzymie-6 liter
13.źródło inspiracji dla renesansowych artystów-5 liter
14.uwypukla postacie i przedmioty na obrazie-11 liter
15.nazwa twórcy obdarzonego niezwykłym talentem-7 liter
16.motyw architektoniczny chętnie stosowany w renesansowych budowlach-6 liter
17.miękki modelunek światłocieniowy wprowadzony przez Leonarda-7 liter
18.przedstawienie w sztuce nagiego ciała człowieka-3 litery
19.w malarstwie renesansowym-linearna i powietrzna-11 liter
2.Uzupełnij zdania;
W Polsce początek renesansu przypadł na okres panowania Jagiellonów i rozwijał się do końca ....... wieku.
Powstałe wówczas obiekty były dziełem architektów....... .










1

Odpowiedzi

2010-03-05T19:11:15+01:00
2.Rafael
3.Renesans
4.Buonarroti
W Polsce początek renesansu przypadł na okres panowania Jagiellonów i rozwijał się do końca XVI wieku.
Powstałe wówczas obiekty były dziełem architektów włoskich.
Mam tylko tyle.
Sory że tak mało
25 2 25