Odpowiedzi

2010-03-05T23:03:48+01:00
Panie Boże, który stworzyłeś świat i który stworzyłeś człowieka. Proszę Cię o to, aby i dziś, gdy tylu ludzi odwraca się od Ciebie, nie zanikł dar powołań kapłańskich. Ty, który jesteś tak dobry, że aż Syna Swego umiłowanego Jezusa Chrystusa zesłałeś na świat dla naszego zbawienia, daj nam przykłady i autorytety w postaci księży i zakonnic, w postaci misjonarzy ewangelizujących kraje trzeciego świata.
8 3 8
2010-03-05T23:39:36+01:00
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz i całego świata,
wejrzyj łaskawie na tę wielką część ludzkości,
która dotąd jeszcze nie jest w pełni Ludem Bożym.

Spraw, prosimy, aby "mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło " (Mt 4, 16),
aby przybliżyło się Królestwo Boże do tych, którzy są pogrążeni w mrokach niewiary.
Zlituj się, o Panie, nad tymi, którzy Cię jeszcze nie znają,
nie wierzą w Ciebie i nie korzystają z owoców Twojego Odkupienia.
Boski Założycielu Kościoła, prosimy Cię:
pomnażaj robotników na terenach misyjnych,
a wszystkich wierzących w Ciebie skłoń do ofiarnej współpracy z nimi.

Dozwól, błagamy, by żarliwość apostolską
i zapał misyjny ożywiały całe Mistyczne Ciało Twoje. Amen.
5 2 5