Zadanie polega na wypelnieniu krzyzowki ;p

1. Jest skladnikiem kazdej soli z wyjatkiem soli amonowej
2. Nzwa anionu kwasu solego.
3. Nazwa soli zawierającej resztę kwasowa S2-
4. Jon obdarzony ladunkiem dodatnim.
5. Nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy.
6. Sole kwasu bromowodorowego.
7. Rozpad soli na jony pod wpływem wody.
8. Produkt gazowy otrzymywany podczas elektrozily.
9. Jon ujemny.
10. No3-, S2- są to aniony ....... kwasowych.
te kreski za 2 i 3 to anion a 3 to wartosciowosc
11. Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy.

Bede wdzieczny za odpowiedz ;]

3

Odpowiedzi

2010-03-05T19:08:51+01:00
1.kation metalu (metal)
2.chlorkowy
3.siarczek
4.kation
5.katoda
6.bromki
7.dysocjacja jonowa (elektrolityczna)
8.chlor
9.anion
10.reszta
11.Faraday


1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:09:11+01:00
1. Jest skladnikiem kazdej soli z wyjatkiem soli amonowej - metal
2. Nzwa anionu kwasu solego. - chlorkowy
3. Nazwa soli zawierającej resztę kwasowa S2 - siarczek
4. Jon obdarzony ladunkiem dodatnim. -kation
5. Nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy. - katoda
6. Sole kwasu bromowodorowego. - bromki
7. Rozpad soli na jony pod wpływem wody. - dysocjacja
8. Produkt gazowy otrzymywany podczas elektrozily. - chlor, wodór, tlen
9. Jon ujemny.- anion
10. No3-, S2- są to aniony ....... kwasowych. -reszt
11. Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy. - faraday

2010-03-05T19:14:41+01:00
1.metal
2. chlorkowy
3 zależy ile masz literek
4kation
5anion
6bromki?
7 hydroliza
8 wodór
9anion
10 reszt
11 na pewno masz to w podręczniku
1 5 1