1. przedstaw w postaci sumy i zredukuj wyrazy podobne.
a) (b-2)(b+3)-(b+2)(b-3)
b) (z+4)(y-5)-(2z-1)(y+2)-7xy
c) (8t-3)(y+4)-7t(y+2)
d) (5a-3b+2c)(4a+2b-c)
e) 2 (a^2 -3)+(2-a)(a+4)
f) -(2a^2-3)-(2a+3)(2a-3)
g)(x-4)^2-(x-4)(x+4)
h) (3+2x)^2 +5(1-3x)^2-(2+x)(2x-3)

1

Odpowiedzi

2010-03-05T20:15:34+01:00
A)b²+3b -2b-6-(b²-3b+2b-6)=b²+b-6-b²+3b-2b+6=2b
2 2 2