Daje naj...:))
1.Na który wiek przypada renesans we Włoszech?
2.Idea piękna, która zapanowała w sztuce renesansu znalazła wyraz przede wszystkim w;.........
3.Jakie nowe rozwiązania plastyczne oraz nowe środki wyrazu dostrzegasz w tym obrazie?(Rafael,Zaślubiny Marii.)
4.Za najdoskonalsze kształty uznano koło,kwadrat i krzyż grecki-na takich też planach wznoszono budowle sakralne i świeckie.Podaj przykłady takich budowli:...........
5.Ta ilustracja(w załączniku) przedstawia posąg Mojżesza.Czyim dziełem jest ta rzeźba i jakiej większej całości jest częścią???

1

Odpowiedzi

2010-03-06T13:09:53+01:00
1. XV i XVI wiek.
2. w rzezbie i malarstwie. (Nie wiem czy o to chodzi).
3. ze obraz jest widocznie podzielony na 2 czesci Gorną i dolną.
4.Np:
Rotunda św. Prokopa w Strzelnie,
klasztor w Cluny,
Katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Marii Panny w Pizie,
Kościół św. Andzeja,
5. Michał Anioł cześcią Juliusza II.

Naaj .?
63 4 63