Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:19:38+01:00
Parlament pełni rolę:
- miany ustroju państwa
- ustala prawa i ustawy
- pełni funkcję kreacyjną
- sprawuje kontrole nad rządem
- ma prawo uchwalić konstytucję lub też ją zmienić.
2 4 2
2010-03-05T19:19:49+01:00
Parlament spełnia cztery funkcje: ustrojodawczą (zmiana ustroju), ustawodawczą (prawo, ustawy), kreacyjną i kontrolną.

- Funkcja ustrojodawcza - dzięki tej funkcji parlament ma prawo uchwalić konstytucję lub wprowadzić do niej zmiany.

- Funkcja ustawodawcza - na jej mocy, parlament ma prawo do stanowienia ustaw, które są podstawowymi aktami prawnymi, powszechnie obowiązującymi w Polsce.

- Funkcja kreacyjna - polega na powoływaniu członków, którzy wchodzą w skład organów państwowych. Sejm wyznacza członków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Wskazuje kandydata (za zgodą Senatu) na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego.

-Funkcja kontrolna - polega na sprawowaniu kontroli nad rządem (przysługuje tylko Sejmowi).
1 2 1
2010-03-05T19:24:44+01:00
-przyjmowanie traktatu
-przyjmowanie sprawozdań
-decyduje o budżecie
-podejmuje decyzje w zakresie koordynacji
-bierze udział w globalizacji .
1 4 1