1. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :
a) (3x- 2y +1 ) + 2(x + 3y - 2 )=
b) (-3)(-2a + 3b - 4) -4 (a+ ½b - 2) =
c) (4x² + 1,5x - 2)(-2) + ( -1,5)(x²-4x -1 ) =
d) 5(6ab - 4a - 2b +1) - 4,5(a- 2ab + b - 4 ) =

2. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :
a) 2a(b - 3a - 4) - 4b(a + 2b - 3,5) + (6a²+8a)=
b) (-3x)(2x + 4y + 1,8 ) + (2,5y - 3x - 1)(-4x)=
c) (-½)(x-4y)+ ( x - y + 2)(-3x) + 3x² =
d) (mn - 3m + 4n -2 )(-3m) + 2mn(-4m + 6)

3. Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne :
a) (5a - 2b)3b + (2a - 3b) a-b² =
b) 4x(x + y) + 3(x² - xy) - 5xy =
c) -x(4xy - 5a) + 3y(x² - 1) + x(xy - 5a ) =

3

Odpowiedzi

2010-03-05T19:38:27+01:00
1.
a) (3x- 2y +1 ) + 2(x + 3y - 2 )=3x-2y+1+2x+6y-4=5x+4y-3
b) (-3)(-2a + 3b - 4) -4 (a+ ½b - 2) = 6a-9b+12-4a-4,5b+8=2a-13,5b+20
c) (4x² + 1,5x - 2)(-2) + ( -1,5)(x²-4x -1 ) = -8x²-3+4-1,5x²+6x+1,5=-9,5x²+6x+2,5
d) 5(6ab - 4a - 2b +1) - 4,5(a- 2ab + b - 4 ) =30ab-20a-10b+5-4,5a+6,5ab-4,5b+18=36,5ab+15,5a-14,5b+23
2.
a) 2a(b - 3a - 4) - 4b(a + 2b - 3,5) + (6a²+8a)=2ab-6a²-8a-4ab-8b²+14=-2ab-6a²-8a-8b²+14
b) (-3x)(2x + 4y + 1,8 ) + (2,5y - 3x - 1)(-4x)=-6x²-12xy-5,4x-10xy+12x²+4x=6x²-22xy-1,4x

wiecej nie mam czasu. mam nadzieje ze pomoglam
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:55:19+01:00
1.
a) (3x- 2y +1 ) + 2(x + 3y - 2 )=3x-2y+1+2x+6y-4=5x+4y-3
b) (-3)(-2a + 3b - 4) -4 (a+ ½b - 2) =6a-9b+12-4a-2b+8=2a-11b+20
c) (4x² + 1,5x - 2)(-2) + ( -1,5)(x²-4x -1 ) =-8x²-3x+4-1,5x²+6x+1,5=6,5x²+3x+5,5
d) 5(6ab - 4a - 2b +1) - 4,5(a- 2ab + b - 4 ) =30ab-20a-10b+5-4,5a+9ab-4,5b+18=39ab-24,5a-14,5b+23

2.
a) 2a(b - 3a - 4) - 4b(a + 2b - 3,5) + (6a²+8a)= 2ab-6a²-8a-4ab-4b²+14b=-2ab-6a²-8a-4b²+14b
b) (-3x)(2x + 4y + 1,8 ) + (2,5y - 3x - 1)(-4x)=-6x²-12xy-4,8x-10xy+12x²+4x=6x²-22xy-0,8x
c) (-½)(x-4y)+ ( x - y + 2)(-3x) + 3x² =-½x+2y-3x²+3xy-6x+3x²=-6½x+2y+3xy
d) (mn - 3m + 4n -2 )(-3m) + 2mn(-4m + 6)=-3m²n+9m²-12mn+6m-8m²n+12mn=-11m²n+9m²+6m

3.
a) (5a - 2b)3b + (2a - 3b) a-b² =15ab-6b²+2a²-3ab-b²=12ab-7b²+2a²
b) 4x(x + y) + 3(x² - xy) - 5xy =4x²+4xy+3x²-3xy-5xy=7x²-4xy
c) -x(4xy - 5a) + 3y(x² - 1) + x(xy - 5a ) =-4x²y+5ax+3x²y-3y+x²y-5ax=8x²y-3y.

Koniec!!!

Jeśli pomogłem to daj najlepsze rozwiązanie ;)
4 5 4
2010-03-05T20:05:40+01:00
1)
a) (3x-2y+1)+2(x+3y-2)=3x-2y+1+2x+6y-4=5x+4y-3
b) (-3)(-2a + 3b - 4) -4 (a+ ½b - 2) = 6a-9b+12-4a-2b+8=2a-11b+20
c)(4x² + 1,5x - 2)(-2) + ( -1,5)(x²-4x -1 ) = -8x² -3x+4-1,5x² +6x+1,5=-9,5x² +3x+5,5
d)5(6ab - 4a - 2b +1) - 4,5(a- 2ab + b - 4 ) =30ab-20a-10b+5-4,5a+9b-4,5b+18=39ab-24,5a-14,5b+5
2)
a)2a(b - 3a - 4) - 4b(a + 2b - 3,5) + (6a²+8a)=-2ab-8b²+8b+8a
b)(-3x)(2x + 4y + 1,8 ) + (2,5y - 3x - 1)(-4x)=-6x² -12xy-5,4x-10xy+12x²+4x=6x² -22xy+9,4x
c)(-½)(x-4y)+ ( x - y + 2)(-3x) + 3x² = -0,5x+2y+(3x²+3xy-6x)+ 3x²=-0,5x+2y+3x² +3xy-6x+3x²=-6,5x+2y+3xy
d)(mn - 3m + 4n -2 )(-3m) + 2mn(-4m + 6) =-3m²n+6m²-12mn+6m+8m²n+12mn=5m²n+14m²
3)
a)(5a - 2b)3b + (2a - 3b) a-b² =15ab-6b²+2a-3b+a-b²=15ab-7b²+3a-3b
b)4x(x + y) + 3(x² - xy) - 5xy =4x²+4xy+3x²-xy-5xy=7x²-2xy
c)-x(4xy - 5a) + 3y(x² - 1) + x(xy - 5a ) =-4x²y+5ax+3x²y-3y=-x²y+5ax-3y