Rozwiąż odpowiednie równania:
a) suma liczby x i liczby o 3 większej jest równa 89.
b) Jeżeli liczbę y podwoimy, a wynik zmniejszymy o 4 to otrzymamy liczbę o 12 większą od y
c) liczba 3 razy większa od liczby x jest o 10 większa od połowy liczby x
d) Liczba o 8 większa od trzykrotności liczby x jest o 6 większa od dwukrotności liczby x.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T19:19:59+01:00
A) x + x+3 = 89
2x = 89 - 3
x = 43

b) 2y - 4 = y+12
y = 16

c) 3x = 0,5x + 10
2,5x = 10
x = 4

d) 3x +8 = 2x + 6
x = -2
2010-03-05T19:20:42+01:00
A) suma liczby x i liczby o 3 większej jest równa 89.
x+3+x=89
2x=89-3
x=43
b) Jeżeli liczbę y podwoimy, a wynik zmniejszymy o 4 to otrzymamy liczbę o 12
większą od y
2y-4=12+y
y=12+4
y=16
c) liczba 3 razy większa od liczby x jest o 10 większa od połowy liczby x
3x=0,5x-10
2,5x=-10
x=4
d) Liczba o 8 większa od trzykrotności liczby x jest o 6 większa od dwukrotności liczby x.
3x+8=2x+6
x=-2

Mam nadzieję że pomogłam :)