Żarówka energooszczędna o mocy 20 W daje tyle samo świałta co żarówka tradycyjna o mocy 100W.
a) tradycyjna żarówka w danym czasie zużywa w porównaniu z żarówką energooszczędną,.................... razy...............energii
b)cztery takie tradycyjne żarówki używane średnio przez 5h dziennie pobierają................kWh energii
c)Jeżeli za 1 kWh energii elektrycznej płaci się 30 gr,to po 30 dniach za tę energię zapłaci się...........................
d)Gdyby wymieniono żarówki na energooszczędne płaciłoby się miesięcznie o....................mniej.Obliczenia!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-05T19:32:01+01:00
Żarówka energooszczędna o mocy 20 W daje tyle samo świałta co żarówka tradycyjna o mocy 100W.
a) tradycyjna żarówka w danym czasie zużywa w porównaniu z żarówką energooszczędną, 5 razy tyle energii
b)cztery takie tradycyjne żarówki używane średnio przez 5h dziennie pobierają 0,5 kWh energii
c)Jeżeli za 1 kWh energii elektrycznej płaci się 30 gr,to po 30 dniach za tę energię zapłaci się. 4,5 zł
d)Gdyby wymieniono żarówki na energooszczędne płaciłoby się miesięcznie o 3,78 zł mniej...

a) 100 W : 20 W = 5

b) W= P x t
W = 0.10 kwh x 5 h
W = 0,5 kWh

c) 0,5 kWh x 30 x 0.3 gr = 4,5 zł

d) W = 0.02 kW x 5 h
W = 0,08 kWh

0,08 kWh x 30 x 0.30 gr = 0,72 gr

4,5 zł - 0, 72 gr = 3,78 zł

6 4 6