1.Gaz doskonały znajdujący się pod ciśnieniem 2KPa (kilo paskale) poddany został przemianie izotermicznej w wyniku której jego objętość zmniejszył się dwukrotnie.Wyznacz ciśnienie końcowe gazu.

Daje naj!!! Za nie rozwiązanie całego zadania spamuje!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:45:30+01:00
Dane:
p₁ = 2 kPa = 2000 Pa
V₂ = ½ V₁
Rozw.:
p₁ × V₁ = p₂ × V₂
p₂ = p₁ × V₁ /V₂
p₂ = p₁ × V₁ / ½ V₁
p₂ = 2 × p₁ × V₁ / V₁
p₂ = 2 × p₁ = 2 × 2000 Pa = 4 000 Pa = 4 kPa
1 5 1