Odpowiedzi

2010-03-05T19:35:45+01:00
A) 1/4 + x do 2
b) -4 a + 4b
c) 4-25 x do 2
d) -2 a+1
e) 2a
f) 4/3

nieczytelnie napisałas zadanie ...........
2010-03-05T19:35:57+01:00
A)(½+x)²= (½+x)(½+x)=¼ + ½x + ½x + x²=¼ + x + x²
b)(-2a+2b)²= (-2a+2b)(-2a+2b)= 4a² - 4ab - 4ab+ 4b²= 4a² - 8ab + 4b²
c)(2-5x)²=(2-5x)(2-5x)= 4 - 10x -10x + 25x²=4 - 20x + 25x²
d)(-2a-1)²= (-2a-1)(-2a-1)= 4a² + 2a + 2a + 1 = 4a² + 4a + 1
e)(a-3b)(3b+a)= 3ab + a²-9ab-9b²= -6ab +a²-9b²
f)(⅔x-¾y)(⅔x+0,75y)= 4/9x² + ½xy - ½xy - 9/16y²=4/9x² - 9/16y²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T19:44:17+01:00
A)(½+x)²=(½)²+2*½*x+x²=1/4 +x+x²
b)(-2a+2b)²=(-2a)²+2*(-2a)*2b+(2b)²=4a²-8ab+4b²
c)(2-5x)²=4-20x+25x²
d)(-2a-1)²=4a²-4+1
e)(a-3b)(3b+a)=3ab+a²-9b²-3ab=a²-9b²
f)(⅔x-¾y)(⅔x+0,75y)=4/6x²+1/2xy-1/6xy+3/4y²=4/6x²+1/3xy+3/4y²