Dużo pkt więc dużo wymagam :
prosze zrobić zad 106 str 58 z ćwiczen"chemia nowej ery" klasa 2 gimnazjum jest to zadanie dotyczące tej wkleiki ze środka ćwiczenia prosze zrobić całe zad. z równaniami soli i napisz jak te kostki do siebie układać.nie spieszcie się tylko żeby było dobrze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T23:08:20+01:00
Nie zwracałam uwagi na to czy coś się powtarza. Po prostu robiłam zadanie po kolei każdej tabliczki lewe pole, połączyłam z prawidłowym polem (patrząc kolumnami - z góry na dół).
NH₄Cl z NH₄⁺, Cl⁻
Na₂SiO₃ z Na⁺, SiO₃²⁻
Fe₂(SO₄)₃ z Fe³⁺, SO₄²⁻
Na₂S z Na⁺, S²⁻
Na₃PO₄ z Na⁺, PO₄³⁻
(NH₄)₂SO₃ z NH₄⁺, SO₃²⁻
Mg(NO₃)₂ z Mg²⁺,NO₃⁻
Pb(NO₃)₂ z Pb²⁺, NO₃⁻
NH₄⁺, SO₄²⁻ z (NH₄)₂SO₄
MgCl₂ z Mg²⁺, Cl⁻
NiSO₄ z Ni²⁺, SO₄²⁻
FeSO₃ z Fe²⁺, SO₃²⁻
Ag⁺, NO₃⁻ z AgNO₃
K₂SO₃ z K⁺, SO₃²⁻
Zn(NO₃)₂ z Zn²⁺, NO₃⁻
Cu²⁺, CrO₄²⁻ z CuCrO₄
Ba²⁺, S²⁻ z BaS
K⁺, CO₃²⁻ z K₂CO₃
K₂S z K⁺, S²⁻
Cu²⁺, NO₃⁻ z Cu(NO₃)₂
(NH₄)₂SO₄ z NH₄⁺, SO₄²⁻
AlCl₃ z Al³⁺, Cl⁻
K⁺, MnO₄⁻ z KMnO₄
Na₂CO₃ z Na⁺, CO₃²⁻
FeCl₂ z Fe²⁺, Cl⁻
Cu²⁺, SO₄²⁻ z CuSO₄
Na₂SO₄ z Na⁺, SO₄²⁻
Al³⁺, NO₃⁻ z Al(NO₃)₃
FeBr₃ z Fe³⁺, Br⁻
NH₄⁺, NO₃⁻ z NH₄NO₃
CaCl₂ z Ca²⁺, Cl⁻
NaBr z Na⁺, Br⁻
Al³⁺, SO₄²⁻ z Al₂(SO₄)₃

Równania dysocjacji:
NH₄Cl → NH₄⁺ + Cl⁻
MgSO₄ → Mg²⁺ + SO₄²⁻
(NH₄)₂SO₄ → 2 NH₄⁺ + SO₄²⁻
CuCrO₄ → Cu²⁺ + CrO₄²⁻
AlCl₃ → Al³⁺ + 3 Cl⁻
Cu(NO₃)₂ → Cu²⁺ + 2 NO₃⁻
2 5 2