Jaką rolę odgrywa przyjaźń w życiu człowieka? Przetłumacz na język niemiecki poniższy tekst.
Tekst.
Prawdziwa przyjaźń oznacza wyrozumiałość i tolerancję zarówno dla poglądów, jak i wad drugiej osoby. Przyjaźń jest to być może najbardziej pewne ze wszystkich uczuć. Gdy zawiedzie wszystko inne, kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji, możemy liczyć na to, że prawdziwy przyjaciel wyciągnie do nas pomocną dłoń, wysłucha nas i postara się nam pomóc. Trzeba jednak pamiętać, że przyjaźń to relacja działająca w dwie strony. Nie możemy oczekiwać ciągłych poświęceń ze strony przyjaciół, nic nie dając od siebie. Przyjaciele są rzadko spotykanymi skarbami, zarażają nas swoją radością i optymizmem, sprawiają, że na naszych twarzach panuje uśmiech.. Są sytuacje, gdy wraz z naszymi przyjaciółmi robimy imprezy, bawimy się, mamy szalone pomysły, dzielimy się naszą radością. Oni nas wspierają, są gotowi, by nas wysłuchać, kiedykolwiek tego potrzebujemy, zawsze są blisko, otwierają serca dla nas. Nie odmówią nam spotkania, nie odłożą słuchawki pod byle pretekstem, bo chcą nas odciążyć od bólu i smutku i pokazać, że w sumie ten problem, który nas przytłacza, może okazać się odrobinę mniejszym i łatwiejszym do rozwiązania.
Przyjaźń jest potrzebna tak naprawdę każdemu człowiekowi.
Obecnie dla młodych ludzi ważne są wartości nastawione na zapewnienie sobie dobrobytu. W świecie pełnym różnorakich barier, problemów, umożliwia ona stworzenie sobie sposobu radzenia sobie z problemami świata, sposobu poruszania się i nie ulegania porażkom. Dla wielu młodych ludzi bezwzględnie ważna jest też mądrość, wysokie wykształcenie i wiedza, umożliwiają one osiągnięcie zamierzonych celów. Na trochę dalszy plan spadają miłość, szczęście, zasady moralne. Ma to związek z ty, że te pierwsze bezwzględnie ważne wartości, a właściwie ich zaspokajanie umożliwiają pełną i zaspokoją realizację tych kolejnych. Nie mniej jednak wpływ polityczny i znajomość właściwych osób, a także ambicja nie zajmują najniższych szczebli. W rozumieniu młodych ludzi mają niemniej istotne znaczenie i ułatwiają osiągnięcie zamierzonych celów.

1

Odpowiedzi

2009-10-21T18:59:25+02:00
Wahre Freundschaft bedeutet, Verständnis und Toleranz für beide Ansichten, sowie Mängel in der anderen Person. Freundschaft ist vielleicht die zuverlässigste aller Emotionen. Wenn alle Stricke reißen, wenn wir uns in einer schwierigen Situation, können wir rechnen ist, dass ein echter Freund zu ziehen, um uns eine helfende Hand, hören Sie zu uns und wir werden versuchen zu helfen. Es sei daran erinnert werden, ist jedoch, dass Freundschaft eine Beziehung handelt von zwei Seiten. Wir können nicht erwarten weiterhin Opfer auf Seiten von Freunden, nichts von sich selbst geben. Freunde sind seltene Schätze spotykanymi, infizieren uns mit seiner Freude und Optimismus, dass unsere Gesichter, es ist ein Lächeln .. Es gibt Situationen, in denen, zusammen mit unseren Freunden machen die Veranstaltung, wir tanzen, wir haben verrückte Ideen und teilen unsere Freude. Sie unterstützen uns sind bereit, uns zuzuhören, wenn wir immer zu schließen, offenes Herz für uns brauchen. Wir werden uns nicht verweigern, ein Treffen, nicht unter irgendeinem Vorwand zu hängen, weil sie uns um den Schmerz und Leid zu lindern und zu zeigen, dass die Höhe der dieses Problem überwältigt uns, dass es vielleicht ein wenig kleiner und leichter zu lösen wollen.
Freundschaft ist wirklich benötigt jeder.
Derzeit wichtige Werte jungen Menschen ausgerichtet sind, zur Sicherstellung des Wohlbefindens. In der Welt
voll von verschiedenen Hindernisse und Probleme, macht es möglich, einen Weg des Umgangs mit den Problemen der Welt, wie man sich bewegt und nicht nachzugeben Ausfälle zu schaffen. Für viele Jugendliche ist auch absolut wichtig, Weisheit, hohe Bildung und Wissen, sie sind, um die angestrebten Zielsetzungen zu erreichen. Ein wenig Hintergrund über den Fall Liebe, Glück, moralische Grundsätze. Dies ist mit Ihnen verwandt, dass die ehemaligen notwendigerweise wichtige Werte und, tatsächlich zu erfüllen und ihnen ermöglichen, die vollständige Umsetzung der nächsten gerecht zu werden. Dennoch hat politischen Einfluss und Kenntnis der relevanten Personen, sowie Ehrgeiz nicht auf den untersten Ebenen. Die Bedeutung der jungen Menschen sind dennoch wichtig und wird Ihnen helfen, die angestrebten Ziele zu erreichen.
11 1 11