Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T19:40:34+01:00
Ważną różnica pomiędzy malarstwem, rysunkiem i grafiką jest oczywiście technologia wykonania. Rysunek lub obraz powstają jako efekt kreatywnych poszukiwań, próba naśladowania natury, czy interpretacja jakiegoś tematu. Ważne jest, że zawsze efektem twórczego wysiłku jest jedno, unikalne dzieło. Z grafiką jest inaczej - artysta tworzy najpierw matrycę, z której zależnie od wybranej techniki może następnie wykonać nawet kilkaset podobnych (choć nigdy nie identycznych) odbitek.
Drugą ważną różnicą jest czas powstania grafiki w porównaniu do rysunku czy malarstwa - zdecydowanie więcej energii poświęcić trzeba na stworzenie wzorca grafiki niż na analogicznej wielkości i trudności rysunek czy obraz. Wspomnieć jednak należy, że po wykonaniu wzorca można go wykorzystać wielokrotnie, więc przy większej ilości odbitek czas poświęcony na każdą z nich okazuje się mniejszy niż przy pojedynczym rysunku czy obrazie.
Jeśli chodzi o wygląd większość grafik przypomina bardziej szkice niż malarstwo - chodzi przede wszystkim o używanie jednego koloru farby drukarskiej (najczęściej czarnego) i wyraźne kreskowanie lub kropkowanie różnicujące miejsca ciemne od jasnych. Nie jest to jednak regułą i zdarzają się grafiki wielokolorowe - na przykład drzeworyty japońskie. Poza tym większość technik graficznych upraszcza przedstawiane elementy ze względów technologicznych, ponieważ niemożliwe jest często różnicowanie natężenie kresek - wszystkie są identyczne, a różnie powstają poprzez zmianę ich ilości i gęstości rozmieszczenia.
Ostatnią ważną różnica pomiędzy rysunkiem i malarstwem a grafiką są użyte materiały. W grafice warsztatowej najważniejszy jest papier i farba drukarska, najczęściej olejna, chociaż nie jest to regułą. Przydatna jest również prasa drukarska, chociaż nie jest to niezbędne wyposażenie. Oczywiście do wykonania matrycy z wzorem potrzebne są różnego rodzaju rylce, dłuta, czasem również odczynniki chemiczne. W rysunku i malarstwie również używa się papieru, lecz nie wyłącznie - podłożem może być również płyta paździerzowa, karton lub płótno. najważniejszymi zaś materiałami zaś niezmiennie pozostają ołówki, farby olejne i akrylowe, czasem również kredki lub pastele.
2010-03-05T19:41:52+01:00
Grafika to dział sztuk plastycznych posługujący się głównie linią, kreską i stopniowaniem walorów obejmujący dzieła wykonane wypukłą, wklęsłą lub płaską techniką powielania odbitek na dowolnym podłożu (zwłaszcza na papierze lub tkaninie) z uprzednio przygotowanego ,natomiast rysunek to pojedyńcza praca plastyczna ,wykonywana różnymi przyborami .
1 5 1
2010-03-05T19:56:00+01:00
Różnice między "GW" a "GR"

Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku lub obiektu. Oto jak będzie wyglądała mała literka "a",; po powiększeniu jej o 700% w rysunku rastrowym i wektorowym: