Mam problem z tymi zadaniami pomożecie ???
oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2??
jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5 ???
o ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadratu o przekątnej 8????
2 zad
oblicz pole trójkąta równo bocznego o boku :
8
10
2√3
5√2
pomocy błagam

2

Odpowiedzi

2010-03-05T19:40:52+01:00
A)
d=a√2
2=a√2
a=2/√2

b)
d=a√2
a=5/√2

Ob = 4a
Ob=4*5/√2
Ob=20/√2

c)
a=d/√2
a1=10/√2
a2=8/√2

-----------------------------------------

a) 8 cm;
P=a²√3/4
P=8²√3/4 = 64√3/4= 16√3

b) 10 cm;
P=a²√3/4
P=10²√3/4= 100√3/4= 25√3

c) 2√3 cm;
P=(2√3)²√3/4=4*3*√3/4= 12√3/4=3√3

d) 5√2 cm
P=(5√2)²√3/4= 25*2*√3/4=50√3/4=12,5√3
2010-03-05T19:45:25+01:00
A√2=2/÷√2
a=√2

b√2=5/÷√2
b=2½√2
obw=2½√2*4=10√2

c√2=10/÷√2
c=5√2
d√2=8/÷√2
d=4√2
5√2-4√2=√2

p₁=8²√3÷4=16√3
p₂=10²√3÷4=25√3
p₃=(2√3)²√3÷4=3√3
p₄(5√2)²√3÷4=12½√3