Mam 3 zadanka ;]

zad.1
Zaprojektuj doswadczenie, ktorego celem bedzie reakcja zobojetnienia wodorotlenku baru. Napisz rownanie reakcji w postaci czasteczkowej i jonowej oraz skroconej jonowej.

Opis doswiadczenia:......

Obserwacje:...........

Wniosek:..........

Zapis czasteczkowy rownania reakcji:

Zapis jnowy rowania reakcji

Skrocony zapis jonowy rownania reakcji:

zad.2 Przeanalizuj opis doswiadczenia. Na podstawie obserwacji sformuluj wniosek i napisz rowanie reakcji.
Do probowki z kwasem azotowym(V) i oranzem metylowym wrzucono kawalek wapnia. Do wylotu probowki zblizono zapalone leczywko.

Obserwacja: Reakcja zachodzi gwałtownie, wydziela się ciepło. Po zblizeniu zapalonego luczywka slychac charakterystyczny dzwiek.

Wniosek:......
Równanie reakcji:..............

zad.3 Uzupelnij rownania reakcji otrzymywania soli, stosujac metode:
tlenek metalu+kwas -> sól+woda

a) .......+.........->K3PO4+..........
b) .......+.......-> Al2(SO4)3+..........
c) MgO+HNO3->......+..........
d) .............+.........-> FeCL2+..........
e) Na2O+H2S->.............+............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T00:39:50+01:00
ZADANIE 1
Opis doświadczenia:
Do wodorotlenku baru z fenoloftaleiną (fenoloftaleina pod wpływem zasady ma barwę malinową) dodajemy kwasu np. kwasu chlorowodorowego (kwasu solnego)

Obserwacje:
Po dodaniu kwasu fenoloftaleina odbarwia się.

Wniosek:
Roztwór zmienił odczyn z zasadowego na obojętny.

Zapis czasteczkowy rownania reakcji:
Ba(OH)₂ + 2 HCl → BaCl₂ + 2 H₂O

Zapis jnowy rowania reakcji:
Ba²⁺ + 2 OH⁻ + 2 H⁺ + 2Cl⁻ → Ba²⁺ + 2 Cl⁻ + 2 H₂O (tlenki nie dysocjują)

Skrocony zapis jonowy rownania reakcji:
2 OH⁻ + 2 H⁺ → 2 H₂O
_____________________________________________________________

ZADANIE 2
Wniosek: Powstały w wyniku reakcji gaz to wodór.

Równanie reakcji:
2 HNO₃ + Ca → Ca(NO₃)₂ + H₂
_____________________________________________________________

ZADANIE 3
a) 3 K₂O + 2 H₃PO₄ → 2 K₃PO₄ + 3 H₂O
b) Al₂O₃ + 3 H₂SO₄ → Al₂(SO₄)₃ + 3 H₂O
c) MgO + 2 HNO₃ → Mg(NO₃)₂ + H₂O
d) FeO + 2 HCl → FeCl₂ + H₂O
e) Na₂O + H₂S → Na₂S + H₂O
4 4 4