Zaznacz prawidłową odpowiedz:
Wieczór pierwszego dnia wycieczki młodzież spędziła przy ognisku, siedząc w kręgu o średnicy 7m. Ile osób utworzyło ten krąg, jeśli każdej z nich przypadło ok. 55cm kręgu? Przyjmij, że pi= 22/7.
a) 10
b) 30
c) 35
d) 40

1

Odpowiedzi

2010-03-05T19:52:33+01:00