Wypisz zastosowanie i pochodzenie następujących skał:
-ropa naftowa,
-gaz ziemny,
-siarka,
-węgiel brunatny,
-ruda miedzi,
-ruda żelaza,
-ruda manganu,
-ruda wonframu,
-boksyty,
-sól kamienna,
-glina,
-bazalt,
-fosforyty,
-wapień,
-gips,
-marmur,
-grafit

1

Odpowiedzi

2010-03-05T20:01:22+01:00
SKAŁY OSADOWE

Sól kamienna
Gips
Krzemień – przykład skały krzemionkowej
Szarogłaz – przykład skały okruchowej
Piaskowiec glaukonitowy – przykład skały okruchowej
Mułowiec - przykład skały okruchowej, drobniziarnistej
Skała o frakcji pylasto-ilastej
Sferosyderyt – przykład skały węglanowej,konkrecyjnej
Wapień, organo-chemogenicznej
karbon
Węgiel kamienny – przykład skały organogenicznej, paliwo kopalne


SKAŁY MAGMOWE

Bazalt,
Porfir
Porfir
Aplogranit
Diabaz
Pegmatyt
Pegmatyt
Pegmatyt
Czarnoki
Granit
Rapakivi
Dioryt
Sjenit
Gabro
Gabro
Hornblendyt