D.
Napisz słowa umieszczone w ramce pod odpowiednim czasownikiem.

The housework / plans / a nosie / jogging / a lot of exercise / the beds

GO:
________________________________________________________

DO:
__________________________________________________________

MAKE:

_____________________________________________________


2

Odpowiedzi

2010-03-05T19:55:05+01:00
GO:
___jogging ______the beds_______________________________________________

DO:
__The housework __a lot of exercise______________________________________________________

MAKE:

__plans___a nosie______
2010-03-05T19:55:11+01:00
Go: the beds,jogging
do: The housework,a lot of exercise
make: plans,a noise