Zad.1.
Wysokość trójkąta równoboczneo jest równa 3pierwiastek z 3. Oznacza to , że bok tego trójkąta jest równy?
Zad.2.
Jakie jest pole trójkąta równobocznego o boku długości 6 cm?
Zad.3.Bok rombu ma długość 5 cm, a jedna z jego przekątnych ma długość 6 cm. Jaka jest długść drugiej przekątnej?
Zad.4.
Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 11 cm, a jedna z przyprostokątnych ma długość 5 cm. Pole trgo trójkąta wynosi.
Zad.5.
Jeden z kątów trójkąta prostokątnego jest równy 45 stopni, a przyprostokątna leżąca przy tym kącie jest równa 4 cm. Obwód tego trójkąta wynosi?
Zad.6.
W równoległoboku ABCD kąt ostry ma miarę 45 stopni, a krótsz ma taka samą miarę jak krótsza przekątna tzn. 2 cm. Oblicz pbwód tego równoległoboku.

2

Odpowiedzi

2010-03-05T20:07:36+01:00
Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 3pierwiastek z 3. Oznacza to , że bok tego trójkąta jest równy?
h=a pierw z 3 /2 (/ oznacza kreskę ułamkową)
h= 3 pierw z 3
3pierw z 3= a pierw z 3 /2 /*2
6 pierw z 3= a pierw z 3 /: pierw z 3
a= 6

Jakie jest pole trójkąta równobocznego o boku długości 6 cm?
P= a^2 pierw z 3 /4 (^ oznacza potęgę)
P= 6 pierw z 3 /4= 3 pierw z 3 /2

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 11 cm, a jedna z przyprostokątnych ma długość 5 cm. Pole trgo trójkąta wynosi.
a=5, b=?, c=11
5^2 + b^2= 11^2
25 +b ^2= 121 /25
b^2= 96
b= pierw z 96 =4 pierw z 6

P= 1/2 *a*b
1/2 * 5 * 4 pierw z 6= 10 pierw z 6

Sorki ze nie daje znaków matematycznych ale nie działają- nie wiem dlaczego.
2010-03-05T20:12:59+01:00
1
h-wysokość
a-dł. boku
h=3√3
h=a√3/2
3√3=a√3/2
6√3=a√3
a=6
2.
p=a²√3/4=6²√3/4=36√3/4=9√3
3.
x-połowa przekątnej
6;2=3
3²+x²=5²
9+x²=25
x²=16
x=4
4*2=8
4.
5²+x²=11²
25+x²=121
x²=96
x=√96
p=(√96)²/2
p=48
5.
x-przeciwprostokątne, będę równo ponieważ to jest połowa kwadratu
x²+x²=4²
2x²=16
x²=8
x=√8
x=2√2
3*2√2=6√2
6. Nie wiem jak to zrobić, bo jakoś dziwnie jest napisane ;/

Liczę na najlepszą !!!