Odpowiedzi

2009-04-16T20:34:30+02:00
Energia spoczynkowa to iloraz masy w spoczynku i kwadratu predkosci swiatla:
E=mc²

m=9,11×10⁻³¹kg
c=3 × 10⁸ m/s

E=9,11×10⁻³¹kg * (3 × 10⁸ m/s)²= 82 × 10⁻¹⁵J

w eV: E=82 × 10⁻¹⁵ eV/ 1,6 × 10⁻¹⁹ =512,5 keV
2 3 2